درباره ما

بیشتر ببینید

محصولات

بیشتر ببینید

اخبار

ما شروع به کار کردن با هیجی و جینز کردیم تا یک خط از سوییچ های ماکروویو رو توسعه و تولید کنیم.

ما شروع به کار کردن با هیجی و جینز کردیم تا یک خط از سوییچ های ماکروویو رو توسعه و تولید کنیم.


توسعه و تولید کلیدهای KW3A و KW4A را آغاز کرد

توسعه و تولید کلیدهای KW3A و KW4A را آغاز کرد


توسعه و تولید KW3A و KW4A

آغاز توسعه و تولید KW3A و KW4A


بیشتر ببینید