เกี่ยวกับ

ดูเพิ่มเติม

ผลิตภพื่อผู้บริโภค

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์ข่าวสาร

เราเริ่มทำงานร่วมกับ heygey และ Jens เพื่อพัฒนาและผลิตสวิตช์เตาอบไมโครเวฟ

เราเริ่มทำงานร่วมกับ heygey และ Jens เพื่อพัฒนาและผลิตสวิตช์เตาอบไมโครเวฟ


เริ่มการพัฒนาและการผลิต KW3A และไมโครสวิตช์ KW4A

เริ่มการพัฒนาและการผลิต KW3A และไมโครสวิตช์ KW4A


การพัฒนาและการผลิต KW3A และไมโครสวิตช์ KW4A

เริ่มต้นการพัฒนาและการผลิต KW3A และไมโครสวิตช์ KW4A


ดูเพิ่มเติม